รายละเอียดเพิ่มเติม

 • HE-C18M1(S)

  พัดลมส่ายรอบตัว 18 นิ้ว

  • ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
  • ปรับรัศมีการส่ายได้ตั้งแต่ 15, 30 และ 50 องศา
  • ปรับส่ายและหยุดส่าย เพื่อกระจายแรงลมได้ตามความต้องการ
  • เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์
  • มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบริ่ง
  • ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
  • ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.934-2558 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย