รายละเอียดเพิ่มเติม

HT-C16M8(N)

พัดลมส่ายรอบตัว 16 นิ้

  • ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
  • ปรับรัศมีการส่ายได้ตั้งแต่ 15, 30 และ 50 องศา
  • การส่ายแบบต่อเนื่อง กระจายลมเย็นได้ตามความต้องการ
  • เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์
  • มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบริ่ง
  • ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
  • ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.934-2558 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย